Persbureau Ameland

zaterdag 22 april 2017

In ruste

Dit blog Ameland Forum gaat voorlopig in ruste.
Berichten en polls zoals die op dit forum werden geplaatst, gaan op Forum Ameland verschijnen.

donderdag 19 januari 2017

Wat met Hidde Kat?

HOLLUM - Staat Hidde Dirks Kat wel op de juiste plaats? Dat kwam laatst bij een Ouwe Pôlle avond ter tafel. Moet het beeld van de walvisvaarder misschien niet op een prominentere plek in het dorp staan of moet de sokkel misschien wat hoger?

Het bronzen beeld van Hidde Dirks Kat staat in de tuin van zorgcentrum De Stelp aan de H.D. Katstraat. Vanaf de straat zie je hem alleen goed als er geen auto's op het parkeerterreintje staan. Daar staat tegenover dat er langs het beeld een tegelpad loopt, waardoor je heel dicht bij Hidde kunt komen. De wandelaar kan zich dan heel gemakkelijk meten met het manshoge beeld met het bolle buikje, er omheen lopen, zijn gezicht zien en zijn wijzende vinger. Het staat in de buurt van waar in de 18e eeuw zijn huis stond en daar wijst de commandeur ook naar.

Moet er geld en energie worden gestoken in verplaatsing? Moet het beeld versleept worden naar het Zwaneplein of het hoekje bij de bakker?
We maken er een poll van en inventariseren de meningen van de eilanders, opdat Dorpsbelang Hollum wat houvast heeft bij eventuele vragen tijdens de jaarvergadering op 14 februari 2017.

Wat vindt u? Moet Hidde verhuizen en zo ja naar waar of is het 'handen af'. De uitslag van deze Poll - 14-2-2017 - er zijn in totaal 151 stemmen uitgebracht.
 • Hidde Kat staat prima, niets aan doen - 79 stemmen (52%)
 • Hidde Kat moet aan H.D.Katstraat blijven staan maar dan op een hogere sokkel - 35 stemmen (23%)
 • Hidde Kat moet verhuizen naar het Zwaneplein - 13 stemmen (8%)
 • Hidde Kat moet verhuizen naar het pleintje tegenover de Walvisvaarder - 15 stemmen (9%)
 • Hidde Kat moet naar nog een andere plek, nader te bepalen - 9 stemmen (5%)

zondag 1 mei 2016

Betalen voor online Ameland nieuws

AMELAND - Op de website van Persbureau Ameland staat een column over nieuws en over het begrip 'gratis' in verband met dat nieuws. Het onderhouden van een online medium kost geld en het verzorgen van eiland nieuws kost investering in tijd en geld. Voor een deel komen adverteerders tegemoet in de kosten maar om een belegde boterham te verdienen is er meer nodig. Een betaalmuur bijvoorbeeld, zodat er van consumenten een vergoeding kan worden gevraagd voor de diensten die geleverd worden.
Voor het politieke nieuws, het sportieve nieuws, het gewone nieuws en het onalledaagse, de raadsvergaderingen en de gemeenteraadsverkiezingen, de zorg en het onderwijs. De onderwerpen waar Persbureau Ameland bovenop zit.

Stem hiernaast als u 12 euro per jaar, een euro per maand, over hebt voor het lezen van nieuws over het eiland in de Online Krant van Ameland op de website van Persbureau Ameland. (Adverteerders betalen natuurlijk niets voor het kunnen lezen van het nieuws waar zij bij adverteren.)
De website en de column vindt u hier.

De uitslag van de poll: 40 mensen hebben gestemd, 13 willen wel 12 euro betalen (32 %), 25 willen niets betalen (62%), 2 willen wel, maar dan wat minder dan 12 euro (5%) en niemand wil meer betalen.

maandag 4 april 2016

Waddenvlag voor de Waddeneilanden of niet?

BALLUM – Oud-raadslid op Texel, Gerbrand Poster, heeft een Waddenvlag ontworpen. Het dundoek met de kleuren van de TVTAS moet de algemene vlag van de Waddeneilanden worden, is zijn idee. Het benadrukt de samenwerking en moet een symbool van eenheid worden. De vlag is tevens een signaal naar Den Haag om uit te stralen dat de Waddeneilanden een apart gebied zijn waarvoor soms eigen regels moeten gelden.

Poster ziet de Waddenvlag graag op de gemeentehuizen van alle Waddeneilanden wapperen en voert daar campagne voor. Het dundoek is al in productie genomen en bij Faber Vlaggen te bestellen.
De Texelse politicus zat decennia in de raad van Texel en was altijd een warm pleitbezorger van samenwerking.
Vorige week was er in Harlingen weer een vergadering van het samenwerkingsverband en daar hield Poster zijn pleidooi. 

Hij kreeg de toezegging dat de vertegenwoordigers zijn vlag zouden voorleggen aan de gemeenteraden van hun eiland. Afgevaardigde van Ameland, Dirk Brouwer, deed dat gisteravond in de raadscommissievergadering.
Veel animo was er niet onder de raadsleden en het college. Burgemeester Albert de Hoop verwoordde het aldus: “Als iemand die vlag wil kopen dan moet hij dat vooral doen.“ De gemeente heeft een vlagprotocol, zegt de burgemeester, en daar past deze Waddenvlag vooralsnog niet bij.
Het ziet er naar uit dat Brouwer een negatief antwoord heeft voor Poster.

Wat vindt u? Moet de vlag van de Waddeneilanden op het gemeentehuis wapperen of niet?
Uitkomst poll: 69 stemmen, 8 willen de Waddenvlag wel (11%) en 61 willen de Waddenvlag niet (88%).

dinsdag 1 maart 2016

Schitterlicht 2015

Foto Johan van der Wielen
- natuurfortograaf en eilandliefhebber -
Eduard en Corina Visser werden het Schitterlicht van 2015.
Lees hier het artikel over hun actie en de reden waarom zij deze titel hebben gewonnen.
Gefeliciteerd, Eduard en Corina, vanaf deze plaats en gefeliciteerd ook alle genomineerden.
Jullie hebben niet gewonnen maar verdienden wel een plaatsje in de schijnwerpers.
Keep up the good work!

vrijdag 4 december 2015

Wie is het schitterlicht van Ameland van 2015

In 2014 hielden we een verkiezing van Schitterlicht 2013. Eind 2015 en begin 2016 doen we dat weer.
Wie is dat van 2015?
Wie, op Ameland, blonk afgelopen jaar uit in publieke communicatie? Wie op het eiland is het toonbeeld van helderheid en duidelijkheid? Wie zette Ameland op een fijne manier op de kaart?
Wie is het Schitterlicht van Ameland?
De prijs is: een publicatie in de Amelander media.

In de kolom rechts kunt u uw stem uitbrengen. Stemmen op meer dan 1 is mogelijk.
Dit zijn de genomineerden:
 • burgemeester Albert de Hoop, die met een bus vol Amelanders naar Den Haag ging voor de vaargeul
 • Zorg Coöperatie Ameland voor hun inzet voor levensloopbestendige zorg op Ameland
 • de dijkbewakers die bij woest weer de dijk voor de Amelanders in de gaten houden
 • Johan Kiewiet voor zijn duurzame inzet
 • Nico Oud die zich meteen bij het COA meldde toen de vluchtelingenstroom op gang kwam
 • Pieter Jan Borsch die zich inzet voor behoud van waardevole grafstenen
 • Douwe de Boer voor het schrijven van het boek over de molens op Ameland
 • het bestuur van de Clemensparochie die een prachtige kerk laten herbouwen
 • de werkgroep Krûmeltjesspoor voor hun enthousiasme en vasthoudendheid
 • de projectgroep Van A naar B voor hun crowdfundingproject
 • Rudolf Teuben met zijn Eigen Veerdienst Ameland project
 • KabelNoord voor het aanleggen van glasvezel
 • Eduard en Corina Visser met hun Alpe d'Huzes sponsoractie
 • Johan Smit met zijn Van Dam-tot-Dam sponsorloop
 • de BWS die weer een topscore geslaagden had
 • Imca Marina die protestliederen blijft maken
 • de molenaars die de Phenix weer laten draaien
 • Harry Westers met zijn gedurfde Wellnessplan
 • Oense Straatsma, die alweer een boek over Ameland schreef
 • Henk Huizinga, de uitgever van AmelandinZicht Magazine
 • Amelander Shantykoor dat op Sail stond
 • Ria Evers-Dokter die de culinaire bijzonderheden van het eiland te boek stelde
 • Natuurcentrum Ameland met het Blote Voetenpad
 • Cat Club Ameland voor het wederom organiseren van de Watersportdag
 • Remco Visser met zijn actie voor een zwembadlift
 • Sinterklaas, die toch elk jaar weer de moeite neemt naar het eiland te komen
 • Faber Wijnberg Installatietechniek die voor de elfde keer de Activiteitenkalender uitgeeft
 • Vocalis, het koor dat alweer 25 jaar bestaat
2013
Winnaar van 2013: Amelander Historie, de website die speciaal is gemaakt voor mensen die meer over Amelander historie te weten willen komen en tevens een ontmoetingsplaats wil zijn voor mensen die over de rijke geschiedenis van het eiland willen schrijven, discussiëren of gewoon op de hoogte willen blijven van het laatste oäde nijs. Van de 282 stemmen gingen er 120 naar Amelander Historie.

Schitterlicht van Ameland
2015 - Eduard en Corina Visser
2013 - Amelander Historie

vrijdag 10 januari 2014

Wie is het Schitterlicht van Ameland?

AMSTERDAM - Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam wint de Machiavelliprijs 2013. Die eer viel vorig jaar Bauke Vaatstra te beurt en het jaar daarvoor toenmalig prinses Máxima.
De Machiavelliprijs wordt uitgereikt aan iemand uit het communicatievak, de politiek, de overheid of een burger die iets opmerkelijks heeft gepresteerd op het vlak van publieke communicatie.
Van der Laan wordt het "toonbeeld van helderheid en duidelijkheid in een bestuurlijke wereld waarin menigeen vlucht in verhullend taalgebruik", genoemd.
Wie, op Ameland, blinkt uit in publieke communicatie? Wie op het eiland is het toonbeeld van helderheid en duidelijkheid?
We noemen de prijs: Het Schitterlicht van Ameland.
De prijs is: een interview en publicatie in de Amelander media.
Stem hiernaast op uw favoriet en lees hier hun wapenfeit. (Deze stemming is gesloten)

>>> lees hier over de Machiavelliprijs